D.K.D. spol. s r.o.

HYDRAULICKÁ TECHNIKA

JEDNOTKA MOTOR – ČERPADLO

Toto je najdôležitejšia časť hydraulického zariadenia, preto mu je venovaná mimoriadna pozornosť.

Čo najväčší výkon, minimálna spotreba energie, vysoká účinnosť a minimálna hmotnosť – to sú štyri pre nás najdôležitejšie parametre. V neposlednom rade to musí byť aj dlhá životnosť, spoľahlivosť a cenová dostupnosť.

Jednotky sú dodávané pri výkone od 100W cez 300, 500, 800 Watt po 2 a 4 kW pri jednosmernom napätí 12 a 24 aj 48V.

Pri striedavom napätí sa dodávajú od 100V, 200 a 400Volt pri výkonné 0,18kW, 0,4kW, 0,55kW, 0,75kW, 1kW, 3 a 4 kW pri 50 alebo 60 Hz.