D.K.D. spol. s r.o.

HYDRAULICKÁ TECHNIKA

ROZVODOVÉ BLOKY VENTILOV

Je možné ponúknuť rozvodové bloky širokej škály. Bloky sa vyrábajú z vysokopevnostného hliníka a je možné do neho zabudovať ventily všetkých druhov, podľa požiadaviek zákazníka. Sú nimi ovládané , podľa typu, jednočinné, či dvojčinné hydromotory. Ako samozrejmosť sú v nich zabudované filtre, poistné ventily, či nastaviteľné ventily, kontrolujúce prietok média.