D.K.D. spol. s r.o.

HYDRAULICKÁ TECHNIKA

ZVÁRANIE – OCEĽ, NEREZ, HLINÍK

Nakoľko sa pri vývoji a produkcii v maximálnej miere používa hliník, jeho zliatiny a hliníkové profily, vypracovali naši zvárači s 12-ročnou praxou zvary na vysokú úroveň kvality, o čom sa už presvedčili aj stovky našich zákazníkov. Materiály sú zvárané kvalitnými zváracími prístrojmi značky Messer Griessheim, v ochrannej atmosfére vytváranej pomocou argónu, čo zabezpečuje vysokú kvalitu a pevnosť zvaru, ale i v neposlednej rade vzhľad zvaru.

Naši zvárači sa podieľali na výrobe mnohých konštrukčných celkov, anténnych súprav, stožiarov, kontajnerových uzáverov a pod. Ďalej sme sa významnou mierou podieľali na opravách, úpravách a prestavbách hliníkových lodí.